GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? – Z HISTORII NASZEGO GIMNAZJUM

Gimnazjum nr 3 zostało powołane do życia 1 września 1999 r. w wyniku przeprowadzonej w Polsce reformy systemu oświaty, a jego organizację powierzono panu Waldemarowi Białowąsowi, dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5. Placówka znalazła siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, gdzie po modernizacji budynku funkcjonowały dwie szkoły.
Pierwsze grono pedagogiczne tworzyli następujący nauczyciele: Elżbieta Kulczyńska, Danuta Jabłońska, Małgorzata Latoch – Zielińska (poloniści), Katarzyna Zakaszewska, Urszula Burda, Marcin Paśnikowski, Monika Zdybicka (angliści), Anna Pulińska (n-l historii), Ewa Niezgoda, Anna Sawiuk, Anna Żołędź (matematycy), Krystyna Łuciuk (n-l geografii), Agata Ziętek (n-l fizyki), Janina Paterek (n-l biologii), Jadwiga Jarosz (n-l chemii), Bożena Zabiegły (n-l sztuki), Halina Kuromska, Anna Misiewicz (n-le techniki), Marek Latoch, Wiesław Kołodziej, Robert Prażmo (n-le wychowania fizycznego), Ryszard Prochowa (n-l religii) oraz Halina Koperda (pedagog szkolny).Pracę w bibliotece szkolnej podjęła pani Izabela Koczkodaj.
W roku szkolnym 1999/2000 większość uczniów Gimnazjum nr 3 stanowili absolwenci „piątki” (SP 5). Pierwszy rocznik tworzyło 9 klas po około 26 uczniów. Początek roku szkolnego grono pedagogiczne oprócz pracy dydaktycznej, poświęciło na tworzenie podstawowych dokumentów – statutu, misji i wizji szkoły, WSO, programu wychowawczego. W wyniku wielu dyskusji oraz konsultacji z rodzicami i uczniami powstały założenia, którym kadra jest wierna do tej pory. W misji szkoły czytamy:

JESTEŚMY SZKOŁĄ…

- zwalczającą stereotypy, promującą humanistyczny system wartości i szacunek dla tradycji
- zapewniającą uczniowi przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa
- pomagającą dziecku we wszechstronnym rozwoju osobistym poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania
- kształcąca umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy
- uświadamiającą wychowankowi potrzebę kształcenia i samokształcenia
- współtworzącą i pracującą we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
- przygotowującą młodego człowieka do samodzielnego życia
- zapewniającą wykwalifikowaną i życzliwą kadręW kolejnym roku szkolnym 2000/2001 naukę w szkole rozpoczynało już 463 uczniów, tworząc 18 klas. Kadra pedagogiczna skupiła się na planowaniu pracy z zakresu integracji międzyprzedmiotowej, a wynikiem tych działań był udział uczniów w licznych konkursach, happeningach i innych przedsięwzięciach. Pamiętając o integracji z Unią Europejską i realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, nawiązaliśmy kontakt z przedstawicielami programu Comenius, co zapoczątkowało spotkania i wspólne działania młodzieży Gimnazjum nr 3 z rówieśnikami z innych krajów europejskich.

Kolejny krok - wybór imienia…

W kolejnym roku szkolnym, w dniu 21.01.2002r. w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 w Świdniku wzięli udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. W imieniu uczniów szkoły, a przede wszystkim klas trzecich, wnioskowali oni potrzebę nadania szkole imienia. Argumentowali, że istotny jest dla nich wybór patrona szkoły, bo nie chcą identyfikować się tylko z numerem placówki, zaś pierwszy rocznik absolwentów pragnąłby mieć wpływ na kształtowanie się tradycji szkolnych oraz uczestniczyć w uroczystościach związanych z przyjęciem przez szkołę imienia. Postulat młodzieży został ze zrozumieniem przyjęty przez Dyrekcję Szkoły i nauczycieli. Okazało się, że w wyniku przeprowadzonych, demokratycznych wyborów wśród społeczności szkolnej zwyciężyło imię – Noblistów Polskich. Pani Ewa Rudnicka, nauczyciel języka polskiego, wraz z grupą uczniów zredagowała listy do żyjących laureatów Nagrody Nobla – Lecha Wałęsy, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, informujące ich o tym, że należą do patronów naszego gimnazjum i zapraszające na uroczystość nadania imienia.15 czerwca 2002 roku odbyło się nadanie imienia naszemu gimnazjum. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych, kulturalnych i samorządowych miasta oraz województwa, delegaci placówek oświatowych działających w Świdniku, rodzice, a przede wszystkim uczniowie naszego gimnazjum.PIERWSI ABSOLWENCIRocznik 1999-2002
pobierz prezentacje multimedialną

Klasa: III A | III B | III C | III D| III E | III F | III G | III H | III I |

Rocznik 2000-2003
pobierz prezentacje multimedialną

Klasa: III A | III B | III C | III D | III E | III F | III G | III H | III I |

Rocznik 2001-2004
pobierz prezentacje multimedialną

Klasa: III A | III B | III C | III D | III E | III F | III G | III H |
III I | III J | III K |

Rocznik 2002-2005
pobierz prezentacje multimedialną

Klasa: III A | III B | III C | III D | III E | III F | III G | III H | III I |

Rocznik 2003/2006:
Pobierz prezencacje multimedialną