GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku

Lorenc Dorota - mgr filologii polskiej - KUL Lublin, Kurs Kwalifikacyjny z Nadzoru Pedagogicznego, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, Studia Podyplomowe z Ewaluacji Pedagogicznej, Studia Podyplomowe Menedżerów Oświaty, Studia Podyplomowe Zarządzanie Szkołami w Krajach UE. Pracowała jako ekspert do spraw awansu zawodowego. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli. Pracowała jako asesor w MEN przy ocenie projektów unijnych, jest koordynatorem programu "COMENIUS". Posiada certyfikat ewaluatora placówek edukacyjnych, ekspert ORE do pracy w projekcie "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą". Pracuje również w zespole ekspertów opiniujących nowe akty prawne dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych, uzyskała w 2010 roku certyfikat Lidera zmiany MEN w zakresie podnoszenie efektywności kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Udział w pilotażu nowych rozwiązań dotyczących nowej formuły świadczenia przez szkołę pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Jest współpracownikiem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Ośrodka Rozwoju Edukacji za Granicą i Polonijnego Centrum Nauczycielskiego, nauczyciel dyplomowany

V-ce dyrektor

Darwicz Ewa - mgr filologii polskiej - UMCS Lublin, Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej - UMCS Lublin, Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą WODKO "Awans", Studia Podyplomowe w zakresie Praca polonisty w zreformowanej szkole, Studia z zakresu ewaluacji i pomiaru dydaktycznego dla nauczycieli języka polskiego - UMCS Lublin.
Od 1998 r. współpracuje z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie, prowadząc zajęcia metodyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami kraju, nauczyciel dyplomowany


Pedagog


Koperda Halina - mgr pedagogiki i psychoprofilaktyki, pedagog szkolny, studia podyplomowe z psychoprofilaktyki - UMCS, I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Wychowanie w zreformowanej szkole - KUL, nauczyciel dyplomowany.

Psycholog

Czerniak Elżbieta - psycholog szkolny, mgr psychologii KUL, Trener Odysei Umysłu.
Język Polski


Jabłońska Danuta - mgr filologii polskiej, WSP Rzeszów, Studia Podyplomowe KUL, egzaminator egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej, nauczyciel dyplomowany.

Kulczyńska Elżbieta - mgr filologii polskiej, WSP Rzeszów, Studia Podyplomowe KUL, egzaminator egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej, nauczyciel dyplomowany.

Latoch-Zielińska Małgorzata - doktor habilitowany nauk humanistycznych; III stopień specjalizacji zawodowej; nauczyciel dyplomowany; Studia podyplomowe w zakresie ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania z j. polskiego; Europen Net-Trainers Certificate; Egzaminator egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna; Narodowy Program Foresight Polska 2020 - ekspert zewnętrzny; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - ekspert PO KL; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ekspert; Ministerstwo Edukacji Narodowej - ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - ekspert ds. ewaluacji; Instytut Badań Edukacyjnych - ekspert zewnętrzny w obszarze tworzenia i oceny materiałów dydaktycznych; Centralna Komisja Egzaminacyjna - ekspert zewnętrzny.

Lechnio-Lewicka Monika - mgr filologii polskiej i logopedii UMCS. Kształcenie podyplomowe: międzywydziałowe "Studia z zakresu ewaluacji i pomiaru dydaktycznego oraz egzaminowania z języka polskiego" Uniwersytet Gdański; studia podyplomowe "Surdopedagogika. Komunikacja językowa z niesłyszącymi i niedosłyszącymi" -" KUL; studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej "Oligofrenopedagogika" -" UMCS; "Studia podyplomowe ITC, języka angielskiego oraz wiedzy o kulturze" UMCS; "Studia podyplomowe ITC, języka obcego oraz tyflopedagogiki" UMCS; Europejskie Studium Samorządowe -" KUL; egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego; egzaminator egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej, nauczyciel dyplomowany.

Rudnicka Ewa - mgr filologii polskiej UMCS, studia podyplomowe KUL "Nauczanie holistyczne w gimnazjum", studia podyplomowe "Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej" UMCS, Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej - UMCS Lublin, egzaminator egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej, egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego, nauczyciel dyplomowany.

Rubaj Iwona - mgr filologii polskiej (UMCS), Studia Podyplomowe w zakresie filologii polskiej (UMCS), kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie", egzaminator egzaminu maturalnego.

Stelmach-Kopeć Magdalena - mgr filologii polskiej - UMCS, studia podyplomowe "Metodyka nauczania j. niemieckiego" - UMCS


Język Angielski

Adasik Beata - mgr inż. ogrodnictwa AR Lublin, filologia angielska WSSP-Lublin, metodyka nauczania języka angielskiego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji- Warszawa, studium pedagogiczne AR-Lublin, metodyka nauczania biologii AR-Lublin, certyfikat CAE, Filologia Iberyjska WSSP Lublin- licencjat

Burda Urszula - mgr filologii angielskiej - UMCS

Chachuła Klaudia - filologia angielska studia- I stopnia KUL, magister filologii angielskiej Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie ze specjalizacją tłumacz dwujęzyczny

Kurek Elżbieta - mgr chemii - UMCS, studia licencjackie - język angielski WSP Częstochowa

Paśnikowski Marcin - mgr filologii angielskiej - UMCS, egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego, ukończone kursy:
"Information and Communication Technology for Language Teachers" - University of Limerick, Irlandia
"Preparation of Full Proposal and Management of European Education Projects" - University of Nicosia, Cypr
"The Summer Institute for Teachers" - Columbia University, Nowy Jork, USA
nauczyciel dyplomowany;
Seremak Aneta - mgr matematyki i informatyki - KUL, licencjat filologia angielska - WSSP w Lublinie, studia podyplomowe "Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych" - UMCS, egzaminator gimnazjalny części matematyczno-przyrodnicznej, Wolontariusz Roku Lubelszczyzny 2005, szkolny koordynator Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, nauczyciel dyplomowany

Szewczyk Anna - magister historii sztuki (KUL) i filologii angielskiej (UMCS). W Gimnazjum nr 3 pracuje od 2007 roku. Nauczyciel mianowany. Mieszka w Lublinie

Zakaszewska Katarzyna -


Język Niemiecki

Stelmach-Kopeć Magdalena - mgr filologii polskiej - UMCS, studia podyplomowe "Metodyka nauczania j. niemieckiego" - UMCS

Tokarzewska Mariola - mgr pedagogiki - UMCS, studia podyplomowe "Kleines Deutsches Sprachdiplom" Goethe Institut Warszawa, "Metodyka nauczania j. niemieckiego" - UMCS

Wójcik Renata - mgr filologii germańskiej UMCS, n-l dyplomowany, egzaminator maturalny j. niemieckiego, Kursy kwalifikacyjne: Bibliotekoznawstwo oraz Kurs kwalifikacyjny z zakresu: Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Język hiszpański

Adasik Beata - mgr inż. ogrodnictwa AR Lublin, filologia angielska WSSP-Lublin, metodyka nauczania języka angielskiego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji- Warszawa, studium pedagogiczne AR-Lublin, metodyka nauczania biologii AR-Lublin, certyfikat CAE, Filologia Iberyjska WSSP Lublin- licencjat

Gorczyca Katarzyna -

Królik Katarzyna - mgr filologii romańskiej UMCS w Lublinie, kurs literatury francuskiej na Université Catholique de Lyon


Język francuski

Królik Katarzyna - mgr filologii romańskiej UMCS w Lublinie, kurs literatury francuskiej na Université Catholique de Lyon


Matematyka

Błądek Piotr - mgr matematyki (UMCS Lublin), ukończone studia podyplomowe z chemii (UMCS Lublin), nauczyciel dyplomowany
Mordel Anna - mgr matematyki - UMCS

Niezgoda Ewa - mgr matematyki - UMCS, I stopień specjalizacji zawodowej, studia podyplomowe "Matematyka z informatyką " - UMCS Lublin, studia podyplomowe "Kształcenie w integracji osób niepełnosprawnych" - UMCS, egzaminator egzaminu gimnazjalnego części matematyczno-przyrodniczej nauczyciel dyplomowany

Sawiuk Anna - mgr matematyki - UMCS, I stopień specjalizacji zawodowej, studia podyplomowe "Ewaluacja i Pomiar Dydaktyczny" - Uniwersytet Gdański, studia podyplomowe "Technologia Informacyjna" Uniwersytet Wrocławski, licencjat z filologii iberyjskiej (język hiszpański i portugalski), ukończony kurs organizowany przez UMCS Lublin i Unię Europejską na opiekuna praktyk studenckich, nauczyciel dyplomowany

Seremak Aneta mgr matematyki i informatyki - KUL, licencjat filologia angielska - WSSP w Lublinie, studia podyplomowe "Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych" - UMCS, egzaminator gimnazjalny części matematyczno-przyrodnicznej, Wolontariusz Roku Lubelszczyzny 2005, szkolny koordynator Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, nauczyciel dyplomowany
Skrok Stanisław - mgr matematyki

Żmurek Dorota - mgr matematyki


Historia


Czerwińska Agnieszka - mgr historii - UMCS, studia podyplomowe "Wiedza o Społeczeństwie" - UMCS, studia podyplomowe "Wychowanie do życia w rodzinie" - KUL, Europejskie Studium Samorządowe, nauczyciel dyplomowany

Nakonieczna Urszula - mgr historii - UMCS, studia podyplomowe "Historia najnowsza", studia podyplomowe "Wychowanie do życia w rodzinie", nauczyciel dyplomowany.

Pulińska Anna - mgr historii - UMCS, studia podyplomowe "Wiedza o Społeczeństwie" - UMCS, kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie" WODN, nauczyciel dyplomowany


Geografia i WOS


Łuciuk Krystyna - mgr geografii - Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe "Przyroda" - KUL, Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie, studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych oraz Wiedzy o Społeczeństwie na Wydziale Politologii UMCS, nauczyciel dyplomowany

Wilk Jolanta - mgr geografii - UMCS, studia podyplomowe "Geografia" - UMCS, studia podyplomowe "Przyroda" - UMCS, II stopień specjalizacji zawodowej, kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie", egzaminator egzaminu gimnazjalnego części matematyczno-przyrodniczej, nauczyciel dyplomowany.


Fizyka


Śniegocka Monika - studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, specjalność: fizyka doświadczalna; studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w zakresie fizyki; doktor nauk fizycznych Kursy i szkolenia: 38 Seminarium Anihilacji Pozytonów, Kaziemierz Dolny, 8-12 czerwiec, 2009, Polska, 37 Seminarium Anihilacji Pozytonów, Lądek Zdrój, 3-7 sierpień, 2007, Polska, Ion Beam, Photon and Nuclear Methods in Studies of Nanostructured Materials, Erasmus School in Zakopane, 10-19 May 2007, udział w letnich praktykach studenckich w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Sumer Student Practice In JINR, Dubna), 2-22,07,2006. 36th Polish Seminar on Positron Annihilation, Turawa, June 5-9, 2006, Polska, 35th Polish Seminar on Positron Annihilation, Turawa, September 20-24, 2004, Polska

Ziętek Agata - mgr fizyki - UMCS, studia podyplomowe "Fizyka z Astronomią" - UMCS, kwalifikacyjne studia podyplomowe "Matematyka z informatyką" - UMCS, egzaminator egzaminu gimnazjalnego części matematyczno-przyrodniczej, nauczyciel dyplomowany

Biologia


Paterek Janina - mgr biologii - AR w Lublinie, studia podyplomowe - UMCS, nauczyciel dyplomowany

Walaszek Monika - mgr biologii - UMCS, kwalifikacyjne studia podyplomowe "Chemia" - UMCS, nauczyciel dyplomowany


Chemia


Jarosz Jadwiga - mgr chemii - UMCS, studia podyplomowe "Chemia w gimnazjum", egzaminator w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na poziomie gimnazjum oraz egzaminator z zakresu chemii na poziomie maturalnym, nauczyciel dyplomowany

Kurek Elżbieta - mgr chemii - UMCS, studia licencjackie - język angielski WSP Częstochowa

Walaszek Monika - mgr biologii - UMCS, kwalifikacyjne studia podyplomowe "Chemia" - UMCS, nauczyciel dyplomowany


Sztuka


Zabiegły Bożena - mmgr wychowania plastycznego - UMCS - IWA, podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania przedmiotu Sztuka na wydziale artystycznym UMCS, nauczyciel dyplomowany

Kulczyńska Elżbieta- mgr wychowania plastycznego - UMCS; studia podyplomowe- Edukacja dla bezpieczeństwa, kurs pierwszej pomocy uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa


Wychowanie Fizyczne


Bogusław Teresa - mgr wychowania fizycznego - AWF Biała Podlaska, nauczyciel dyplomowany

Giełzak Sylwia - mgr wychowania fizycznego - AWF Biała Podlaska, nauczyciel dyplomowany

Kołodziej Wiesław - mgr pedagogiki - licencjat AWF Warszawa, trener II klasy - piłka nożna, nauczyciel dyplomowany

Latoch Marek - mgr wychowania fizycznego - AWF Biała Podlaska, studia podyplomowe "Umiejętności wychowawcze" UMCS Lublin, II stopień specjalizacji, nauczyciel dyplomowany

Nowak Anna - mgr wychowania fizycznego - AWF Biała Podlaska, Studia podyplomowe - AWF Gdańsk (trener II klasy - piłka siatkowa), I stopień specjalizacji zawodowej, nauczyciel dyplomowany

Sekuła Joanna - mgr wychowania fizycznego - AWF Biała Podlaska,nauczyciel dyplomowany

Skalińska-Królik Małgorzata - mgr wychowania fizycznego - AWF Biała Podlaska

Zieliński Zenon - mgr wychowania fizycznego - AWF Biała Podlaska, II stopień specjalizacji zawodowej, nauczyciel dyplomowany, podyplomowe studia trenerskie - AWF Gdańsk (trener II klasy - piłka siatkowa), podyplomowe studia kwalifikacyjne z informatyki - KUL,


Informatyka


Kołtuniewicz Alina - mgr techniki UMCS, studia podyplomowe "Nauczanie Elementów Informatyki", studia podyplomowe "Matematyka z Informatyką", studia Podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na UMCS w Lublinie, Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, nauczyciel dyplomowany.

Kuromska Halina - mgr wychowania technicznego - UMCS, I stopień specjalizacji zawodowej, studia podyplomowe - informatyka Politechnika Lubelska, Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, Egzaminator egzaminu części matematyczno-przyrodniczej, Ekspert MENiS, nauczyciel dyplomowany

Chmielik Danuta - mgr techniki - UMCS, studia podyplomowe "Informatyka w szkole technicznej" Politechnika Lubelska, Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, nauczyciel dyplomowany.

Religia


siostra Fulara Bożena

ks. Mendel Piotr

Pryputniewicz Katarzyna - mgr teologii - KUL, studia doktoranckie licencjat z Dudzpasterstwa Rodzin - KUL, kontynuacja w zakresie "Studia podyplomowe ITC, języka angielskiego oraz oligofrenopedagogiki" - UMCS


Nauczyciele wspomagający w klasie integracyjnej


Ciesielska Agnieszka - mgr pedagogiki - APS Warszawa, studia podyplomowe "Nauczanie Języka Angielskiego" WSBFiZ Lublin, "Metodyka nauczania języka angielskiego" - program INSETT, kontynuacja w zakresie "Studia podyplomowe ITC, języka angielskiego oraz tyflopedagogiki" - UMCS

Kardyka Aneta - mgr pedagogiki specjalnej "Oligofrenopedagogika i tyflopedagogika" - UMCS

Rakuzy - Wójcik Agnieszka - mgr pedagogiki specjalnej UMCS (studia 5-letnie , stacjonarne), specjalizacja: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika


Biblioteka szkolna


Cygan Urszula - mgr informacji naukowej i bibliotekoznawstwa - UMCS, studia podyplomowe "Polityka rolna oraz wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej" - AR Lublin, "Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej" Politechnika lubelska

Koczkodaj Izabela - mgr Bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, studia podyplomowe "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa", nauczyciel dyplomowany


Kadry


Czubaj Krystyna - specjalista do spraw administracyjnych

Lipska-Iwaniak Teresa - specjalista do spraw administracyjnych, Wyższe Studia Zawodowe Administracja Publiczna i Gospodarcza

Łakota Monika - mgr "Wydziału Pedagogiki i Psychologii" - UMCS

Sadurska Beata - zastępca głównego księgowego, mgr wydziału prawa, prawa kanonicznego i administracji - kierunek administracja

Zwolińska Justyna - główny księgowy, mgr Wydziału Ekonomicznego UMCS Lublin, specjalność "Finanse i rynek finansowy", studia podyplomowe "Rachunkowość" UMCS Lublin, studia podyplomowe "Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji" WSEI Lublin, Certyfikat Księgowy Ministra Finansów

Mironiuk Dariusz - informatyk, obsługa sprzętu audiowizualnego