GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU
Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz dostał Nagrodę Nobla w roku 1905 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki. Nie na darmo pisał w szkole wypracowania podziwiane przez kolegów i wysoko cenione przez nauczycieli. Jego powieść Quo vadis, wydana w roku 1896, opowiadająca o Rzymie w czasach Nerona, była kilkakrotnie filmowana. W roku 1916 jej nakład tylko w USA przekroczył 1,5 mln egzemplarzy. Tłumaczono ją na wszystkie prawie języki świata. Ale dla Polaków ważniejsze są jego powieści historyczne: Krzyżacy i Trylogia, składająca się z Ogniem i mieczem, Potopu i Pana Wołodyjowskiego. Trylogię pisał, aby pokrzepić serca Polaków żyjących w niewoli, pobudzić w nich miłość do ojczyzny i dumę z niej. I udało mu się! Najlepszy film nie oddaje wspaniałości tych dzieł!