GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU
KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Wtorek - staly dzien na rady pedagogiczne i sprawy szkolne, np. spotkania zespolów, dni otwarte, dyskoteki

I semestr
02.09.2013 - 19.01.2014
Dni otwarte 29 pazdziernika 2013 r.
07 stycznia ( informacja n/t propozycji wszystkich ocen semestralnych)
Spotkania z rodzicami
16 - 20 wrzesnia 2013
16 - 20 grudnia 2013
Informacja o ocenach niedostatecznych do 16 grudnia 2013 r. ( potwierdzona przez rodziców )
Wystawienie ocen do 15 stycznia 2014 r.
Podania o egzaminy do 14 stycznia 2014 r.
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 16 stycznia 2014 r.
Rada pedagogiczna plenarna 04 lutego 2014 r.
Egzaminy spraw. i klasyfikacyjne 17 stycznia 2014 r.

Ferie swiateczne

23 grudnia 2013- 1 stycznia 2014 r.

Dni wolne od zajec dydaktyczno-wychowawczych

14 pazdziernika 01 listopada, 11 listopada 2013 r

Dni wolne

1 listopada 2012 r.

Dni odpracowywane 2 listopada 2012 ( 15.09.2012 )

Ferie zimowe:

20 stycznia 2014 - 2 lutego 2014 r.

Koniec I semestru 19 stycznia 2014 r.
II semestr
20.01.2014 - 27.06.2014
Dni otwarte
25 marca 2014 r.
17 czerwca 2014 r. ( informacja n/t propozycji wszystkich ocen semestralnych)
Spotkania z rodzicami
3 - 7 lutego 2014 r.
24 - 28 marca 2014 r.
26 - 31 maja 2014 r.
Informacja o ocenach niedostatecznych do 19 maja 2014 ( potwierdzona przez rodziców )
Wystawienie ocen 18 czerwca 2014 r.
Podania o egzaminy 18 czerwca 2014 r.
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 24 czerwca 2014 r.
Rada pedagogiczna plenarna 25 czerwca 2014 r.
Egzaminy spraw. i klasyfikacyjne 23 czerwca 2014 r.
Egzaminy poprawkowe Ostatni tydzien wakacji

Wiosenna przerwa swiateczna

17 - 22 kwietnia 2014 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

23 kwietnia - cz. humanistyczna
24 kwietnia - cz. mat.- przyr.
25 kwietnia - jezyk obcy

Dni wolne

1-2 maja, 19-20 czerwca 2014 r.

Dodatkowe dni wolne 23-25 kwietnia 2014 r. klasy I i II

Koniec II semestru

27 czerwca 2014 r.