GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU
PRZYKŁADOWY TEST DO DWUJĘZYCZNEJ KLASY ANGIELSKIEJ - 5 kwietnia 2013

Pobierz test
WymaganiaPRZYKŁADOWY TEST DO KLASY MATEMATYCZNEJ - 3 kwietnia 2013

Pobierz testZAPROSZENIE - 21 marca 2013

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH
na Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku,
który odbędzie się 5 kwietnia 2013 r. w godzinach 17.00-19.00
w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Jarzębinowej 6.

Odwiedzający szkołę Rodzice będą mogli zapoznać się z proponowaną przez nas ofertą edukacyjną na następny rok szkolny, zwiedzić sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, bibliotekę wraz z centrum informacyjnym. Będzie także okazja do porozmawiania z uczniami i nauczycielami naszej szkoły. Odwiedzający wezmą udział w ciekawych prezentacjach i spotkaniach.

Czytaj więcej
Spacerkiem po szkolePROPOZYCJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA ROK 2013/2014 - 21 marca 2013

Pobierz plik


REKRUTACJA 2013/2014 - 20 marca 2013

ZASADY REKRUTACJI
PROPOZYCJA KLAS
KARTA ZGLOSZENIA
WYKAZ OCEN
REKRUTACJA 2013/2014 - TERMINY POSTĘPOWANIA - 4 marca 2013

Rekrutacja do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014
Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego


Terminy składania dokumentów i rekrutacji do gimnazjów:

Lp.
Czynności
Terminy

1.
Składanie przez uczniów 6 klas szkół podstawowych spoza obwodu podań o przyjęcie do gimnazjum.

3 kwietnia 2013 r. -
31 maja 2013 r.
2.
Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaswiadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

28 czerwca 2013 r. -
3 lipca 2013 r.

3.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum.

8 lipca 2013 r., godz. 10.00


Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, o których mowa w ust. 4 przeprowadza się w terminie od 12 czerwca do 14 czerwca 2013 roku.