GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU
"Bądź odważny, nie lękliwy,
Z ortografią zmierz swe siły."


Serdecznie zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego oraz uczniów III klas gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w

Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym
<< O Złote Pióro Burmistrza Miasta Świdnik >>
im. dr Sławomira MykaPatronat:
Kurator Oświaty w Lublinie - Krzysztof Babisz
Burmistrz Miasta Świdnik - Waldemar Jakson
Starosta Powiatu Świdnickiego - Mirosław Król

Patronat medialny:
Dziennik Wschodni
Telewizja Kablowa Świdnik
Radio Lublin
Radio "eR"

Organizatorzy:
Urząd Miasta Świdnik
Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku

Cel konkursu:
wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców naszego województwa;
zachęcanie do pogłębiania umiejętności w dziedzinie ortografii.

Termin i miejsce konkursu:
23 kwietnia 2009 roku o godz. 1600 sala konferencyjna Urzędu Miasta Świdnik,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15

Regulamin konkursu
1. Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie dyktanda odczytanego przez prowadzącego.
2. W ocenie poprawności pisowni miarodajne są słowniki poprawnościowe wydane po 2000 roku.
- Komisja sprawdzająca dyktando będzie traktowała każdy błąd ortograficzny jednakowo (- 1 pkt.).
- W przypadku jednakowej ilości punktów, uzyskanych przez uczestników zmagań konkursu, o wyższym miejscu decydować będzie poprawność interpunkcyjna
i ewentualnie dogrywka.
3. Najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Świdnik, Starostwo Powiatowe oraz innych sponsorów;
wszyscy - okolicznościowe dyplomy oraz gadżety promocyjne miasta i powiatu. - Nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane w "Głosie Świdnika", "Dzienniku Wschodnim" oraz za pośrednictwem Telewizji Kablowej Świdnik.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa do 16 kwietnia 2009 r.
- Zgłoszenia należy kierować osobiście, listownie lub faksem do Urzędu Miasta Świdnik ul. Wyszyńskiego 15, 21-047 Świdnik (fax: 81 751-76-08; e- mail: info@poczta.swidnik.pl) lub sekretariatu Gimnazjum nr 3 ul. Jarzębinowa, 21-040 Świdnik (fax: 81 468-93-15; tel. 81 468-89-65; e- mail: monika.lechnio-lewicka@tlen.pl). - Karty zgłoszenia można pobrać z kancelarii urzędu miasta, ze strony internetowej www.swidnik.pl lub z sekretariatu gimnazjum.
- O udziale w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
5. Dodatkowych informacji oraz wyjaśnień udzielają:
Piotr Jankowski telefon 81 751-76-68 (w godzinach od 900 do 1500 ) oraz Monika Lechnio-Lewicka tel. 501 38 32 13 (w godzinach od 1500 do 1800).


Pobierz kartę zgłoszenia