GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU


Lubelska Caritas organizuje pomoc dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.


Formy pomocy:

1. Finansowanie obiadu dla ucznia od XI 08 do IV 09.

2. Program stypendialny dla dzieci i młodzieży - "Skrzydła":
- "SKRZYDŁA NA CO DZIEŃ" - (dożywianie, wyprawka szkolna, odzież itp.). Koszt całkowity wsparcia za I i II semestr roku szkolnego 1470 zł
- "SKRZYDŁA NA PRZYSZŁOŚĆ" (dojazdy do szkoły, refundacja wycieczek szkolnych, wyjścia do kina, teatru, wypoczynek letni i zimowy, korepetycje). Koszt całkowity wsparcia za I i II semestr roku szkolnego 1542 zł.
W przypadku wsparcia dziecka w ramach pakietu "Skrzydła na co dzień" miesięczna kwota wynosi 147 zł przez 10 miesięcy, jeśli wpłaty będą dokonywane w ramach pakietu "Skrzydła na przyszłość", kwota miesięczna wynosi 154 zł przez 10 miesięcy.
Program stypendialny "Skrzydła" jest dla ucznia, który w ubiegłym roku szkolnym otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen ok 4. Proszę podać dane osobowe ucznia, zachowanie, średnią ocen oraz krótko opisać jego sytuację rodzinną.

3. Stypendium socjalne:
Otrzymuje je uczeń, który ma trudną sytuację materialną. W przyznawaniu tego stypendium nie mają znaczenia oceny z zachowania i z przedmiotu.

UWAGA: Pomoc z Caritasu może otrzymać uczeń, który nie korzysta z innych form pomocy społecznej.

Wnioski o stypendium należy kierować do p. Katarzyny Pryputniewicz do 10 PAŹDZIERNIKA 2008