Zebrania Szkolnej Rady Rodziców  zawieszamy do czasu zakończenia pandemii.

Rada Rodziców działa dalej.