SKŁAD RadY

 

RADA RODZICÓW  SP NR 5 W ŚWIDNIKU, 21-040 ŚWIDNIK, ul. JARZĘBINOWA 6,    E’MAIL: rr.sp5.swidnik@gmail.com,           Grudzień 2018

PREZYDIUM

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Dariusz Suski

kl. 4c

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Rostek

kl. 6a

SEKRETARZ

Monika Zielińska

kl. 4g

SKARBNIK

Agata Zarajczyk

kl. 4e

CZŁONEK

Monika Mazurkiewicz

kl. 0a

CZŁONEK

Sławomir Nurzyński

kl. 7a

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Magda Walczak

kl. 8e

SEKRETARZ

Wojciech Popik

kl. 1f

CZŁONEK

Katarzyna Pylak-Grzegorczyk

kl. 1a, 5f