Breadcrumbs


Obiekty sportoweWAŻNE DATY

Drzwi Otwarte w dniach:

26 października 2016 r.

14 grudnia 2016 r. – informujemy uczniów i rodziców o propozycjach ocen semestralnych

29 marca 2017 r.

31 maja 2017 r. – informujemy uczniów i rodziców o propozycjach ocen końcowych
Zimowa przerwa świąteczna:

23 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe:

16 stycznia – 27 stycznia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych:

14 października 2016 r.

31 października 2016

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

Rada Klasyfikacyjna:

11 stycznia 2017 r. (semestr I kończy się 15 stycznia 2017 r.)

14 czerwca 2017 r.

Rada Plenarna:

1 lutego 2017 r.

21 czerwca 2017 r.

Zakończenie roku szkolnego:

23 czerwca 2017 r.

UWAGA! Na miesiąc przed klasyfikacją informujemy rodziców (opiekunów prawnych) o zagrożeniu oceną niedostateczną.


(Copyright © SP 2014)