Breadcrumbs


Obiekty sportowe


          Pierwsze Spotkanie Cyrkowe .....

Dnia 5 listopada 2014 r. odbyło się "Przedstawienie cyrkowe" w naszej szkole.

Uczniowie uczestniczący w zajęciahc świetlicy szkolnej wystąpili przed publicznością, wśród której znaleźli się burmistrz Tomasz Szydło, proboszcz parafii NMP Matki Kościoła  Andrzej Krasowski, pani dyrektor Dorota Lorenc, nauczyciele i rodzice....


(Copyright © SP 2014)