Breadcrumbs


Obiekty sportowe


  EDUKACJA NA MIARĘ POTRZEB UCZNIA !!!

  Nauczyciele z naszej szkoły czynnie uczestniczyli w projekcie „Edukacja na miarę potrzeb ucznia” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 KLIKNIJ TUTAJ - zobacz plakat informacyjny         Dobra praktyka ........

        W  ramach  europejskiego projektu Comenius powstało   przedsięwzięcie  dotyczące  pięciu odmiennych, ale w wielu aspektach podobnych do siebie szkół podstawowych z Europy: Anglia – Bowes Hutchinson CE Aided Primary School,

Islandia – Svalbardsskoli,

Norwegia- Torvmyrane Skule

Polska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku

Walia – Alderman Davies Chuch Primary School.

Projekt „Schools for the future” (2010-2012) zakłada  rozwijanie i porównywanie stylów nauczania poprzez wymianę pomysłów, planowanie, analizę programów nauczania obserwację procesu nauczania i metod pracy oraz przystosowywanie niektórych działań do warunków lokalnych. Działania te dotyczą głównie uczniów klas 0-III.Po trzech wspólnych wyjazdach studyjnych potrafimy wskazać podstawowe różnice w pracy poszczególnych szkół.

Są to przede wszystkim:

- mniejsza liczba uczniów w klasach  (do 22)

- po dwóch  nauczycieli w oddziałach klas 0-III (Norwegia, Anglia, Walia)

- doskonałe wyposażenie sal lekcyjnych (komputery w każdej sali, meble, materiały i aranżacja klas sprzyjające różnym rodzajom aktywności),

- rozwijanie kompetencji społecznych poprzez doświadczanie różnych sytuacji (zajęcia w obszarach zainteresowań, opieka starszych uczniów nad młodszymi podczas przerw),

- radzenie sobie w warunkach środowiska naturalnego  poprzez wykorzystanie zewnętrznego otoczenia (teren górzysty – Norwegia),

- przyjazna, spokojna atmosfera pracy (Islandia, Norwegia )

- wyższe płace  co przekłada się na status społeczny zawodu nauczyciela.

Wspólne cechy naszej pracy to:

-stosowanie takich samych  technik i metod pracy,

- dbałość o harmonijny  rozwój małego ucznia (fizyczny i umysłowy),

- zbliżone treści nauczania,

- nauczanie języka angielskiego.

Wyjazdy studyjne nauczycieli różnych  przedmiotów sprzyjają rozwijaniu ich komunikacji językowej oraz  gromadzeniu nowych doświadczeń edukacyjnych w wymiarze europejskim.

Uczniowie nabywają wiedzę przez udział w   organizowaniu zajęć według wzorów ze szkół projektu (dzień walijski, islandzki, norweski, angielski).

 

 

         Z dumą możemy pochwalić się, że nasza szkoła bierze udział w programie Comenius. Uczniowie korzystają z atrakcyjnej i motywujacej bazy metod edukacyjnych i materialów dydaktycznych. Ma to równiez istotne znaczenie w procesie podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli.

Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

W 2009 roku budżet programu Comenius
przeznaczony na działania zdecentralizowane
wynosił 11.283.093 EUR.

Comenius 2010/2012

SCHOOLS FOR THE FUTURE

      POLSKA..   ........    ..... WALIA...............     ....ANGLIA..........      ..  ... NORWEGIA.       .. ISLANDIA

...          ..            ....              ..    .     .

Głównym celem projektu jest poznawanie i rozwijanie stylów nauczania poprzez wymianę pomysłów,planowanie, analizę programów nauczania, obserwację procesów nauczania oraz metod pracy w każdej ze szkoł partnerstwa. Wytypowani nauczyciele odwiedzają kolejno wszystkie kraje, biorące udział w projekcie. Nastepnie dzielą się wiedzą, doświadczeniami, z innymi pracownikami szkoły, oraz uczniami. Uczniowie mogą brać udział w lekcjach prowadzonych przy użyciu nowych form pracy, pochodzących z państw zaangażowanych w projekt. Poznają i wypróbowują nowe metody uczenia się. Uczą się czerpać nowe wzorce zachowań  i szanować odmienność.

Efektem pracy będą różnego rodzaju multimedia.

Oto blog naszego projektu

http://schoolsforthefuture2010-2012.blogspot.com/

W poprzednich latach realizowaliśmy inny program

Comenius 2008/2010 -Eye to eye and heart to heart

oto blog z opisujący pracę w tamtym projekcie

http://eye2eyeheart2heart.blogspot.com/ 

 

  

 
       Wydarzenia 2009 roku, które zostaną w naszej pamięci .......
8 października w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku odbyła się wyjątkowa lekcja historii. Uczniowie wzięli udział w spotkaniu z panią Barbarą Zwolińską – córką zamordowanego w Katyniu por. Zygmunta Przewalskiego. Z wielką uwagą wysłuchali opowieści o wojennych przeżyciach bohaterki spotkania, obejrzeli prezentację multimedialną oraz wystawę poświęconą postaci por. Z. Przewalskiego.
12 października mszą świętą w kościele NMP Matki Kościoła rozpoczęła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci - symbolu ofiary Katynia, W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina zamordowanego – córka – Barbara Zwolińska, syn – Andrzej Przewalski z żoną, wnuczka i prawnukowie, a także ksiądz profesor Edward Walewander z KUL, ksiądz kanonik Tadeusz Nowak, przewodnicząca Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej – Danuta Malonowa oraz przedstawiciele władz samorządowych Świdnika, związków kombatanckich, młodzież i przyjaciele Szkoły.
Koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku: Violetta Koc

KLINKIJ TUTAJ -informacje o programie !
KLIKNIJ TUTAJ - życiorys porucznika Zygmunta Przewalskiego! 


(Copyright © SP 2014)