Breadcrumbs


Obiekty sportowe


 

TRUDNE POCZĄTKI.....
--------------------------------------------------------------------------------

   Pierwszego września 1987r  Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku przyjęła w swoje mury ponad dwa tysiące uczniów. Dyrektorem szkoły został p. Bolesław Barabas, który pełnił tę funkcję w latach 1987-1992. Vice dyrektorami byli: p. Urszula Sosnówka, p. Aleksandra Kaczanowska , p. Halina Kuromska, p. Edward Wiśniewski - w latach (1987-1993).
W roku 1992 funkcję dyrektora przejął   p. Waldemar Białowąs, vice dyrektorami zostali: p.Ewa Hawrysz,  
p. Alina Kołtuniewicz , p. Hanna Wiśniewska, a pedagogiem szkolnym była p. Anna Ścirka.

   Była to największa szkoła w mieście, w której z rozmachem zaprojektowano obiekty sportowe. Dodatkowe skrzydło kompleksu połączone pasażem z głównym budynkiem pomieściło halę sportową o wymiarach 36x18 m oraz na dolnej kondygnacji krytą pływalnię typową 25-tkę.

   Obiekty te ze względu na swoje wymiary i charakter nie miały precedensu w skali miasta. Część sportowa szkoły miała jeszcze długo czekać zanim została oddana do użytku. Wcześniej zostały oddane sportowe obiekty otwarte: płyta asfaltowa z boiskiem do piłki ręcznej, dwa trawiaste boiska do siatkówki i uniwersalna skocznia lekkoatletyczna. Tymczasem w chłodne i zimowe miesiące w latach 1987-88, lekcje wychowania fizycznego odbywały się w zaadoptowanych pomieszczeniach niskiego parteru.

   Trudne warunki nie pozwalały na realizację  programu  z wych-fiz.  nie mówiąc o prowadzeniu szkolenia sportowego. W tym czasie, pomimo udziału w wielu imprezach kalendarzowych SZS, szkoła nie miała godnych odnotowania osiągnięć sportowych nawet na szczeblu miasta. Wyjątkiem był udział Renaty Toruń w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - Wrocław 89' reprezentującej nasze województwo w wieloboju lekkoatletycznym.

   W roku szkolnym 1988/89 zorganizowano pierwszą klasę o rozszerzonym programie wychowania fizycznego. Była to klasa  IV "a" - realizująca  6- godzinny program wych-fiz. Nauczycielem wych.fiz i opiekunem sportowym 15- osobowej grupy dziewcząt został trener l. a p. Edward Wiśniewski. Zaś 15-osobową grupą chłopców opiekował się trener piłki nożnej p. Waldemar Iwaniuk. Wychowawcą klasy została p. Bożenna Wanarska.  Wyselekcjonowani uczniowie mieli w przyszłości osiągać wysokie wyniki sportowe, nie tylko w swoich wąskich specjalnościach.

   W kolejnym roku szkolnym utworzono następną klasę sportową, w której uczniowie specjalizowali się w grach zespołowych. Nauczycielami w.f.  w tej klasie zostali: dziewcząt - p. Irena Gałan, chłopców - p. Marek Latoch. Sprawdzony w przeszłości system tzw. "klas sportowych", pozwalający najbardziej uzdolnionej młodzieży realizować swoje zainteresowania w warunkach systematycznego szkolenia sportowego, arbitralną decyzją  wojewódzkich władz oświatowych z dniem 1 września 1990r. przestał funkcjonować. Klasy zostały rozwiązane. Motywem tego posunięcia były oszczędności w placówkach oświatowych. Pomimo tego klasy sportowe spełniły swoje oczekiwania.

   Pierwszy znaczący sukces to Mistrzostwo Województwa dziewcząt  w Wieloboju Sprawnościowym - Kraśnik - 23.05. 1991 (Agnieszka Jośko, Sylwia Celegrat, Anna Sinicka, Katarzyna Gaweł, Ewa Pitucha, Anna Zyska) - opiekun sportowy - E. Wiśniewski. Następne lata były  bardziej pomyślne.


(Copyright © SP 2014)