Breadcrumbs


Obiekty sportowe


             CEGIEŁKA

     Pisemko uczniów kl. I-III
     Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku


  

  ukazuje się od 1996 r.

Krótka historia małej szkolnej gazetki

Zespół redakcyjny CEGIEŁKI- gazetki klas I-III rozpoczął prace redakcyjne związane tematycznie z powitaniem wiosny. Uczniowie klasy III a z opiekunką zespołu p. Małgorzatą Orzechowską i uczniowie klasy III d z p. Bogumiłą Kret 24 lutego 2015r. podczas wspólnych zajęć pisali wiersze, opowiadania, opisy, tworzyli krzyżówki o tematyce wiosennej. Tradycją naszego pisemka, które ukazuje się szkole regularnie co miesiąc od września 1996 roku, jest uroczyście powitać wiosnę. Prace tworzone podczas zajęć będą zamieszczone w marcowym numerze. Mali redaktorzy zapraszają do lektury. Gazetka dostępna jest w szkolnym sklepiku.

A teraz trochę wspomnień....

Mija prawie 19 lat, od kiedy w Szkole Podstawowej nr 5 zaczęła funkcjonować gazetka klas I-III. Nigdy nie zmieniała nazwy, zmieniał się co trzy lata skład redaktorski. Od początku funkcję opiekuna pełni p. Małgorzata Orzechowska, pani Bogumiła Kret od 15 lat jest drugim opiekunem zespołu redakcyjnego. CEGIEŁKA zmieniała formę wydawniczą – od drukowanej po planszową, planujemy w przyszłym roku publikację online. W zasobach archiwalnych (w sali 120) zachowały się gazetki sprzed lat pisane jeszcze na maszynie.

Zawsze naszą gazetkę redagowało ok. 20 osób. Co roku odchodzili od nas redaktorzy-trzecioklasiści, którzy zasilali skład zespołu. Wśród nowo przyjętych uczniów znajdowali się tacy, którzy odkrywali w sobie talenty dziennikarskie. Wspólnymi siłami organizowaliśmy warsztaty dla zespołów gazetek z sąsiednich szkół, konkursy, uroczystości i wycieczki. Otrzymaliśmy wiele gratulacji i podziękowań, w których życzono nam dobrych, ciekawych pomysłów, lekkiego pióra i wielu czytelników.

Staraliśmy się…, a owocem tej pracy jest właśnie nasza mała szkolna gazetka...

  kliknij tutaj - zobacz  dodatkowe informacje !

Oto fotoreportaż z naszej działalności:

 


czasopismo uczniów klas 4-6

 

 

   Pustak X 2014 r.

 

 

 

  Pustak XII 2014 r.

 

 

 

  Pustak III 2015 r.

 

 

 

 

  Pustak VI 2015 r.

 

 

 

 

 

 Pustak X 2015 r.

 

 

 

 Pustak XII 2015 r.

 

 

 

 

 Pustak II 2016 r.

 

 

 

 

 

Pustak V 2016 r.

 

 

 

 

 

   Pustak X 2016 r.

 

 

 

 

 

  Pustak XII 2016 r.

 

 

 

  Pustak III 2017 r.

 

 

 

 


 

                Gazetka klasowa” klasy II E ...

„Gazetka klasowa” klasy II E ukazuje się od 2000roku . Opiekunem gazetki jest p. Jolanta Mazur, teksty piszą uczniowie całej klasy w danym roku szkolnym. Teksty dotyczą aktualnych wydarzeń, które mają miejsce w klasie i w szkole, zmian w przyrodzie dotyczących poszczególnych pór roku, okolicznościowych imprez, uroczystości, świąt i innych interesujących uczniów w danym momencie tematów. Uczniowie podejmujący działania literackie rozwijają swoją twórczą wyobraźnię, posługują się technologią komputerową, kształcą swoją sprawność językową i stylistyczną oraz uczą się pracy w kole dziennikarskim. Przede wszystkim jest to dla nich fajna zabawa umożliwiająca im samokształcenie, twórcze rozwiązywanie problemów oraz podnoszenie własnej samooceny.

Redagowanie gazetki kształci u dzieci nawyki czytelnicze, rozbudza ich zainteresowania edukacją medialną , wzbogaca ich wnętrze, rozbudza dociekliwość intelektualną.

Życzymy im wytrwałości i dalszych chęci w podejmowaniu wysiłków związanych z tworzeniem nowych tekstów!

 

kliknij-wiosenne wydanie gazetki ...

 

kliknij - jesienne wydanie gazetki ...


 (Copyright © SP 2014)