Breadcrumbs


Obiekty sportowe

Warto zajrzeć ......


 http://static.schroniskoprudnik.pl/download//585/znajdz-na-fajesie.jpeg

tenis 

     

             Już po raz kolejny uczniowie z naszej szkoły biorą udział w bezpłatnych dodatkowych zajęciach z praktycznej edukacji rowerowej.

Założeniem programu jest profilaktyka, propagowanie zdrowego, aktywnego i higienicznego stylu życia, uświadomienie zagrożeń związanych ze stosowaniem używek, rozwój umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z roweru i infrastruktury rowerowej dla uczniów świdnickich szkół.

Więcej informacji na stronie Miejskiego Centrum Profilaktyki

 

 

 

 

  


(Copyright © SP 2014)