^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

 

 

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

"Wyłącz komórkę, włącz myślenie"

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum do udziały w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną "Wyłącz komórkę, włącz myślenie ".

 

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki nadużywania urządzeń cyfrowych (telefonów, smart fonów, tabletów, komputerów itp.) oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Praca powinna zawierać:

- min. 15 slajdów, ale nie więcej niż 20;

- własne opinie i spostrzeżenia na ten temat;

- najnowsze badania naukowe i opinie ekspertów (np. psychologów);

- pomysły spędzania wolnego czasu inne niż telefon, komputer itd.;

- źródła informacji zawartych w prezentacji (linki stron, z których autor korzystał).

Ocenie podlegać będą:

- treść;

- umiejętność tworzenia prezentacji.

Pracę tworzymy w dowolnym programie, zapisujemy na płycie CD i podpisaną przynosimy do pań: Danuty Chmielik, Aliny Kołtuniewicz (sala 312) lub Agnieszki Rakuzy-Wójcik (zaplecze 212) do 12.01.2018.

Do wygrania karta podarunkowa do Empik

Konkurs jest elementem kampanii edukacyjno-prozdrowotnej "Wyłącz komórkę, włącz myślenie" realizowanej 

AKCJA CHARYTATYWNA

Wzorem poprzednich lat przyłączamy się do XXV Ogólnopolskiej Akcji 'Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę'. Celem inicjatywy jest dzielenie się z potrzebującymi darami serca między innymi żywnością, odzieżą, środkami czystości, słodyczami i zabawkami – nowymi lub używanymi, ale w dobrym stanie. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy! Na początek 26 listopada 2017 w godzinach 10:00-15:00 odbędzie się Wielka Uliczna Zbiórka Darów połączona z koncertem w Dużym Studiu Radia Lublin - Dar Artystów dla Akcji. Następnie 5 grudnia zapraszamy na 'Mecz Słodkich Serc' pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, który zostanie rozegrany w Hali MOSiR o godzinie 18:00. Zbiórka stacjonarna w szkole odbędzie się od 27.11 do 15.12. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji!!!

msk

PROJEKT "ZDROWA JA"

Komunikat skierowany do rodziców oraz 15-letnich dziewcząt.

Zaproszenie do udziału w projekcie "ZDROWA JA"

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia będzie realizować w naszej szkole projekt o nazwie "Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt klas II z wykorzystaniem techniki telemonitoringu". W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczeniem: bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia); poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych. Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu, to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, ale również modny, technologicznie gadżet, który sprawi, że udział w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą. Koordynatorzy projektu w naszej szkole: Tomasz Szydło - dyrektor, Joanna Sekuła - nauczycielka wychowania fizycznego, Renata Waryszak - pielęgniarka. Czas trwania projektu XII 2017 r. - X 2018 r. więcej informacji w załączniku.

 

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Zalety integracji

  • Mamy bogatą tradycję i doświadczenie w pracy z klasami integracyjnymi
  • Uczniowie pracują z wykwalifikowanym zespołem nauczycieli i pedagogów:

Specjaliści z zakresu:

Oligofrenopedagogiki –  praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną;

Tyflopedagogiki –  praca z uczniem z deficytem wzroku (niewidomy, słabo widzący);

Surdopedagogiki –  praca z uczniem z deficytem słuchu (niesłyszący, słabo słyszący);

Neurologopedii – terapia osób z zaburzeniami  i opóźnieniem w kształtowaniu się mowy;

Logopedii –  praca z uczniem z zaburzeniami mowy;

Psychologa –  diagnoza potencjalnych możliwości ucznia, analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, doradztwo  w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia
i zawodu;  

Pedagoga szkolnego – rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  • Sukcesywnie dostosowujemy bazę dydaktyczną i wyposażenie szkoły do potrzeb naszych uczniów.
  • Pracujemy ze specjalistycznym sprzętem rewalidacyjnym dla dzieci niedowidzących (powiększalnik, komputer z syntezatorem mowy).
  • Dysponujemy windą dla uczniów z  trudnością,  niepełnosprawnością ruchową 
    (od września 2013).

Nauka i wychowanie  uczniów przebiega pod okiem:

ZESPOŁU DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ, który dba o zapewnienie odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej z dzieckiem, na bieżąco rozwiązuje problemy wychowawcze
i edukacyjne dziecka  oraz zespołu klasowego.

ZESPOŁU DO SPRAW INTEGRACJI, który jednoczy społeczność szkolną (włączanie w życie szkoły poprzez udział dzieci w imprezach, akcjach, projektach szkolnych), uwrażliwia na problem niepełnosprawności, propaguje takie wartości jak: tolerancja, akceptacja współpracując m.in.  z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Źródło”, organizując spotkania z osobami niepełnosprawnymi.

Korzyści nauki w klasie integracyjnej:

– indywidualny rozwój każdego ucznia – dostosowanie wymagań i metod pracy do potrzeb ucznia z dysfunkcjami oraz ucznia zdolnego;

– 2 nauczycieli na zajęciach dydaktycznych;

– do 20 uczniów w klasie;

–  możliwość osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na miarę swoich możliwości (liczny udział uczniów w konkursach, imprezach szkolnych i lokalnych)

Licznik odwiedzin

606175
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
82
109
82
605226
1383
5029
606175

Your IP: 54.226.113.250
Server Time: 2017-12-11 08:45:05
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik