^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Zalety integracji

  • Mamy bogatą tradycję i doświadczenie w pracy z klasami integracyjnymi
  • Uczniowie pracują z wykwalifikowanym zespołem nauczycieli i pedagogów:

Specjaliści z zakresu:

Oligofrenopedagogiki –  praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną;

Tyflopedagogiki –  praca z uczniem z deficytem wzroku (niewidomy, słabo widzący);

Surdopedagogiki –  praca z uczniem z deficytem słuchu (niesłyszący, słabo słyszący);

Neurologopedii – terapia osób z zaburzeniami  i opóźnieniem w kształtowaniu się mowy;

Logopedii –  praca z uczniem z zaburzeniami mowy;

Psychologa –  diagnoza potencjalnych możliwości ucznia, analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, doradztwo  w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia
i zawodu;  

Pedagoga szkolnego – rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  • Sukcesywnie dostosowujemy bazę dydaktyczną i wyposażenie szkoły do potrzeb naszych uczniów.
  • Pracujemy ze specjalistycznym sprzętem rewalidacyjnym dla dzieci niedowidzących (powiększalnik, komputer z syntezatorem mowy).
  • Dysponujemy windą dla uczniów z  trudnością,  niepełnosprawnością ruchową 
    (od września 2013).

Nauka i wychowanie  uczniów przebiega pod okiem:

ZESPOŁU DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ, który dba o zapewnienie odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej z dzieckiem, na bieżąco rozwiązuje problemy wychowawcze
i edukacyjne dziecka  oraz zespołu klasowego.

ZESPOŁU DO SPRAW INTEGRACJI, który jednoczy społeczność szkolną (włączanie w życie szkoły poprzez udział dzieci w imprezach, akcjach, projektach szkolnych), uwrażliwia na problem niepełnosprawności, propaguje takie wartości jak: tolerancja, akceptacja współpracując m.in.  z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Źródło”, organizując spotkania z osobami niepełnosprawnymi.

Korzyści nauki w klasie integracyjnej:

– indywidualny rozwój każdego ucznia – dostosowanie wymagań i metod pracy do potrzeb ucznia z dysfunkcjami oraz ucznia zdolnego;

– 2 nauczycieli na zajęciach dydaktycznych;

– do 20 uczniów w klasie;

–  możliwość osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na miarę swoich możliwości (liczny udział uczniów w konkursach, imprezach szkolnych i lokalnych)

Licznik odwiedzin

1229962
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
30
22
179
1229494
30
1645
1229962

Your IP: 44.192.20.240
Server Time: 2024-03-01 20:52:48
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik