^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

 

 

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

"Wyłącz komórkę, włącz myślenie"

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum do udziały w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną "Wyłącz komórkę, włącz myślenie ".

 

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki nadużywania urządzeń cyfrowych (telefonów, smart fonów, tabletów, komputerów itp.) oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Praca powinna zawierać:

- min. 15 slajdów, ale nie więcej niż 20;

- własne opinie i spostrzeżenia na ten temat;

- najnowsze badania naukowe i opinie ekspertów (np. psychologów);

- pomysły spędzania wolnego czasu inne niż telefon, komputer itd.;

- źródła informacji zawartych w prezentacji (linki stron, z których autor korzystał).

Ocenie podlegać będą:

- treść;

- umiejętność tworzenia prezentacji.

Pracę tworzymy w dowolnym programie, zapisujemy na płycie CD i podpisaną przynosimy do pań: Danuty Chmielik, Aliny Kołtuniewicz (sala 312) lub Agnieszki Rakuzy-Wójcik (zaplecze 212) do 12.01.2018.

Do wygrania karta podarunkowa do Empik

Konkurs jest elementem kampanii edukacyjno-prozdrowotnej "Wyłącz komórkę, włącz myślenie" realizowanej 

AKCJA CHARYTATYWNA

Wzorem poprzednich lat przyłączamy się do XXV Ogólnopolskiej Akcji 'Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę'. Celem inicjatywy jest dzielenie się z potrzebującymi darami serca między innymi żywnością, odzieżą, środkami czystości, słodyczami i zabawkami – nowymi lub używanymi, ale w dobrym stanie. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy! Na początek 26 listopada 2017 w godzinach 10:00-15:00 odbędzie się Wielka Uliczna Zbiórka Darów połączona z koncertem w Dużym Studiu Radia Lublin - Dar Artystów dla Akcji. Następnie 5 grudnia zapraszamy na 'Mecz Słodkich Serc' pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, który zostanie rozegrany w Hali MOSiR o godzinie 18:00. Zbiórka stacjonarna w szkole odbędzie się od 27.11 do 15.12. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji!!!

msk

PROJEKT "ZDROWA JA"

Komunikat skierowany do rodziców oraz 15-letnich dziewcząt.

Zaproszenie do udziału w projekcie "ZDROWA JA"

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia będzie realizować w naszej szkole projekt o nazwie "Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt klas II z wykorzystaniem techniki telemonitoringu". W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczeniem: bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia); poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych. Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu, to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, ale również modny, technologicznie gadżet, który sprawi, że udział w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą. Koordynatorzy projektu w naszej szkole: Tomasz Szydło - dyrektor, Joanna Sekuła - nauczycielka wychowania fizycznego, Renata Waryszak - pielęgniarka. Czas trwania projektu XII 2017 r. - X 2018 r. więcej informacji w załączniku.

 

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Prawa i obowiązki ucznia

 

PRAWA UCZNIA  Z UWZGLĘDNIENIEM W SZCZEGÓLNOŚCI
PRAW ZAWARTYCH W KONWENCJI PRAW DZIECKA

 

§ 113

 

  1. W Gimnazjum respektowane są prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych
    w Konwencji Praw Dziecka. Uczeń ma w szczególności prawo do:

1)     swobody myśli, sumienia i wyznania,

2)     swobodnej wypowiedzi,

3)     swobody zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń,

4)     wolności od ingerencji w sferę życia prywatnego,

5)     swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Gimnazjum a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)     właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,

8)     ochrony i poszanowania jego godności,

9)     korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

11) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

12) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

13) pomocy w przypadku trudności w nauce,

14) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

16) wpływania na życie Gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w Gimnazjum.

  1. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może wnieść skargę do Dyrektora Gimnazjum.

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

 

§ 114

 

  1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

1)     przestrzegania obowiązujących w Gimnazjum przepisów,

2)     podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,

3)     udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

4)     usprawiedliwiania w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

5)     dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju,

6)     przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników Gimnazjum oraz pozostałych uczniów,

7)     dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

8)     dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum,

9)     przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Gimnazjum.

  1. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków    odurzających oraz palenia tytoniu.

Licznik odwiedzin

606170
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
77
109
77
605226
1378
5029
606170

Your IP: 54.226.113.250
Server Time: 2017-12-11 08:44:18
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik