^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

 

 

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

"Wyłącz komórkę, włącz myślenie"

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum do udziały w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną "Wyłącz komórkę, włącz myślenie ".

 

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki nadużywania urządzeń cyfrowych (telefonów, smart fonów, tabletów, komputerów itp.) oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Praca powinna zawierać:

- min. 15 slajdów, ale nie więcej niż 20;

- własne opinie i spostrzeżenia na ten temat;

- najnowsze badania naukowe i opinie ekspertów (np. psychologów);

- pomysły spędzania wolnego czasu inne niż telefon, komputer itd.;

- źródła informacji zawartych w prezentacji (linki stron, z których autor korzystał).

Ocenie podlegać będą:

- treść;

- umiejętność tworzenia prezentacji.

Pracę tworzymy w dowolnym programie, zapisujemy na płycie CD i podpisaną przynosimy do pań: Danuty Chmielik, Aliny Kołtuniewicz (sala 312) lub Agnieszki Rakuzy-Wójcik (zaplecze 212) do 12.01.2018.

Do wygrania karta podarunkowa do Empik

Konkurs jest elementem kampanii edukacyjno-prozdrowotnej "Wyłącz komórkę, włącz myślenie" realizowanej 

AKCJA CHARYTATYWNA

Wzorem poprzednich lat przyłączamy się do XXV Ogólnopolskiej Akcji 'Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę'. Celem inicjatywy jest dzielenie się z potrzebującymi darami serca między innymi żywnością, odzieżą, środkami czystości, słodyczami i zabawkami – nowymi lub używanymi, ale w dobrym stanie. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy! Na początek 26 listopada 2017 w godzinach 10:00-15:00 odbędzie się Wielka Uliczna Zbiórka Darów połączona z koncertem w Dużym Studiu Radia Lublin - Dar Artystów dla Akcji. Następnie 5 grudnia zapraszamy na 'Mecz Słodkich Serc' pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, który zostanie rozegrany w Hali MOSiR o godzinie 18:00. Zbiórka stacjonarna w szkole odbędzie się od 27.11 do 15.12. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji!!!

msk

PROJEKT "ZDROWA JA"

Komunikat skierowany do rodziców oraz 15-letnich dziewcząt.

Zaproszenie do udziału w projekcie "ZDROWA JA"

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia będzie realizować w naszej szkole projekt o nazwie "Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt klas II z wykorzystaniem techniki telemonitoringu". W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczeniem: bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia); poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych. Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu, to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, ale również modny, technologicznie gadżet, który sprawi, że udział w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą. Koordynatorzy projektu w naszej szkole: Tomasz Szydło - dyrektor, Joanna Sekuła - nauczycielka wychowania fizycznego, Renata Waryszak - pielęgniarka. Czas trwania projektu XII 2017 r. - X 2018 r. więcej informacji w załączniku.

 

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Historia szkoły

Gimnazjum nr 3 zostało powołane do życia 1 września 1999 r. w wyniku przeprowadzonej w Polsce reformy systemu oświaty, a jego organizację powierzono panu Waldemarowi Białowąsowi, dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5. Placówka znalazła siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, gdzie po modernizacji budynku funkcjonowały dwie szkoły.
Pierwsze grono pedagogiczne tworzyli następujący nauczyciele: Elżbieta Kulczyńska, Danuta Jabłońska, Małgorzata Latoch – Zielińska (poloniści), Katarzyna Zakaszewska, Urszula Burda, Marcin Paśnikowski, Monika Zdybicka (angliści), Anna Pulińska (n-l historii), Ewa Niezgoda, Anna Sawiuk, Anna Żołędź (matematycy), Krystyna Łuciuk (n-l geografii), Agata Ziętek (n-l fizyki), Janina Paterek (n-l biologii), Jadwiga Jarosz (n-l chemii), Bożena Zabiegły (n-l sztuki), Halina Kuromska, Anna Misiewicz (n-le techniki), Marek Latoch, Wiesław Kołodziej, Robert Prażmo (n-le wychowania fizycznego), Ryszard Prochowa (n-l religii) oraz Halina Koperda (pedagog szkolny).Pracę w bibliotece szkolnej podjęła pani Izabela Koczkodaj.
W roku szkolnym 1999/2000 większość uczniów Gimnazjum nr 3 stanowili absolwenci „piątki” (SP 5). Pierwszy rocznik tworzyło 9 klas po około 26 uczniów. Początek roku szkolnego grono pedagogiczne oprócz pracy dydaktycznej, poświęciło na tworzenie podstawowych dokumentów – statutu, misji i wizji szkoły, WSO, programu wychowawczego. W wyniku wielu dyskusji oraz konsultacji z rodzicami i uczniami powstały założenia, którym kadra jest wierna do tej pory.

W misji szkoły czytamy:

JESTEŚMY SZKOŁĄ…

- zwalczającą stereotypy, promującą humanistyczny system wartości i szacunek dla tradycji
- zapewniającą uczniowi przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa
- pomagającą dziecku we wszechstronnym rozwoju osobistym poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania
- kształcąca umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy
- uświadamiającą wychowankowi potrzebę kształcenia i samokształcenia
- współtworzącą i pracującą we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
- przygotowującą młodego człowieka do samodzielnego życia
- zapewniającą wykwalifikowaną i życzliwą kadręW kolejnym roku szkolnym 2000/2001 naukę w szkole rozpoczynało już 463 uczniów, tworząc 18 klas. Kadra pedagogiczna skupiła się na planowaniu pracy z zakresu integracji międzyprzedmiotowej, a wynikiem tych działań był udział uczniów w licznych konkursach, happeningach i innych przedsięwzięciach. Pamiętając o integracji z Unią Europejską i realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, nawiązaliśmy kontakt z przedstawicielami programu Comenius, co zapoczątkowało spotkania i wspólne działania młodzieży Gimnazjum nr 3 z rówieśnikami z innych krajów europejskich.

Kolejny krok - wybór imienia…

W kolejnym roku szkolnym, w dniu 21.01.2002r. w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 w Świdniku wzięli udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. W imieniu uczniów szkoły, a przede wszystkim klas trzecich, wnioskowali oni potrzebę nadania szkole imienia. Argumentowali, że istotny jest dla nich wybór patrona szkoły, bo nie chcą identyfikować się tylko z numerem placówki, zaś pierwszy rocznik absolwentów pragnąłby mieć wpływ na kształtowanie się tradycji szkolnych oraz uczestniczyć w uroczystościach związanych z przyjęciem przez szkołę imienia. Postulat młodzieży został ze zrozumieniem przyjęty przez Dyrekcję Szkoły i nauczycieli. Okazało się, że w wyniku przeprowadzonych, demokratycznych wyborów wśród społeczności szkolnej zwyciężyło imię –Noblistów Polskich. Pani Ewa Rudnicka, nauczyciel języka polskiego, wraz z grupą uczniów zredagowała listy do żyjących laureatów Nagrody Nobla – Lecha Wałęsy, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, informujące ich o tym, że należą do patronów naszego gimnazjum i zapraszające na uroczystość nadania imienia.


15 czerwca 2002 roku odbyło się nadanie imienia naszemu gimnazjum. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych, kulturalnych i samorządowych miasta oraz województwa, delegaci placówek oświatowych działających w Świdniku, rodzice, a przede wszystkim uczniowie naszego gimnazjum.

Licznik odwiedzin

606193
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
100
109
100
605226
1401
5029
606193

Your IP: 54.226.113.250
Server Time: 2017-12-11 08:47:28
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik